แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

หัวหน้าแผนก

นายพรสิทธิ์  เวียงสาม
โทร 081-9547843

นายสนธยา อาจวิชัย
โทร 089-2241858

นายธนกฤต อินทมาตย์
โทร 089-4227586