แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวหน้าแผนก

นายสงคราม สงครินทร์
โทร 087-8618691

นายอาทิตย์  งอนตะคุ
โทร 093-1495973

นายอรรณพ  พลชา
โทร 098-0978645