แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

หัวหน้าแผนก

นางอุไรวรรณ สร้อยหิน
โทร 062-2645153

นางสาวสุธีรา เจณวิทย์
โทร 093-5256172

นางสาวจุรีรัตน์ อินทร์นอก
โทร 093-4747002

นางสาวตะวันฉาย  เติมจันทึก
โทร 0942812648

Miss Lue nan
โทร 081-6709747