พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง โดย นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา การประกวดดาว เดือน ของวิทยาลัย การประกวดร้องเพลง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 รูปภาพทั้งหมด