วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง โดย นักเรียนระดับชั้นปวช.1 เข้าร่วม โครงการ "หยุดการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจการออกกำลังกายเป็นนิจ ใช้ชีวิตอย่างสมาร์ท" และ โครงการ "เยาวชนยุคไฮเทค ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด อนุรักษ์ธรรมชาติ มุ่งสร้างนวัตกรรม" โดยมีท่าน นายอำเภอหนองสองห้อง นายพรประเสริฐ ควรรณสุ เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง