กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เข้าร่วม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่าน นายอำเภอหนองสองห้อง นายพรประเสริฐ ควรรณสุ เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบหนองสองห้อง

รูปภาพทั้งหมด