วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องนำโดย ท่านผู้อำนวยการ ถาวรสิทธิ์ อินทะแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีท่านนายอำเภอหนองสองห้อง นายพรประเสริฐ ควรรณสุ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

ไฟล์รูปภาพทั้งหมด