วันวิทยาศาสตร์ 2560 ประวัติวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม

        เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม โดยได้รับเกียรติจาด นายอัศม์เดช นาคต้อย รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศkสตร์

รูปภาพทั้งหมด