วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัด "โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำการศึกษา 2560 " โดยมีท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ได้กล่าวให้โอวาส และเป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวทางในการขับขี่ปลอดภัย โดยมี บริษัท โอวเปงฮง จำกัด (สาขาบ้านไผ่) ได้มาแนะนำและฝึกอบรม โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำการศึกษา 2560  โดยมี คณะครูบุคลากรทุกแผนกวิชา ได้ได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วม โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากคุณครูมงคงศักดิ์  ดวงพุทธา

รูปภาพทั้งหมด