ในวันที่ 20 กันยายน 2560 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด  วิทยาลัย รูปภาพกิจกทั้งหมด