วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รวมกับ อำเภอหนองสองห้อง ได้ร่วมถวายหความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ณ วันดนิเวศ

 สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

รูปภาพทั้งหมดครับ