วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้ดำเนินโครงการ สัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นายอัศม์เดช นาคต้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปืดโครงการ และนายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้มีโอกาสกล่าวให้โอวาสแนวคิด แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

รูปทั้งหมดครับ