วันปิยะมหาราช ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันหยุดของราชการ ซึ่งจะทำให้ชาวไทย ได้มีโอกาสน้อมรำลึกและร่วมกันไปถวายบังคมหรือวางพวงมาลาแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิต ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตา เป็นล้นพ้น และทรงทำสิ่งที่ทำให้ชาวไทยได้เป็นอิสระ ด้วยการสั่งให้มีการเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

        วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นำโดยท่าน  ผอ. นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แก่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แก่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

รูปภาพทั้งหมดครับ