วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นำโดยนายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม วางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย์เดชบรมนาถบพิตร ณพระเมรุมาศจำลอง ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพทั้งหมด