วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องเข้าร่วมกิจกรรม งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมส่งการแสดง "รำสมมาน้ำ" และส่ง "นางสาว มยุรา มาลี" นักศึกษาระดับชั้นปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ รางวัลขวัญใจประชาชน ณ บริเวณบึงสาธารณะถนนคนเดินเทศบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์รูปาพทั้งหมด