วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ทั้ง 11 ประเภท โดยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนจากสถานศึกษา ทั้ง 11 แห่ง ของอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

รูปภาพทั้งหมด