วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีนายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง เป็นประธานในพิธีเปิด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้รับเกียรติจาก ท่าน สารวัตร พ.ต.ท.อติชาติ กองทองธเนศ สวป.ฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยท่านเจ้าหน้าที่ ชุดจราจร สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการใช้รถ ใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมชั้นสอง ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

 รูปภาพทั้งหมด