วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัดโครงการ วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ถาวรสิทธิ์ อินทะแสง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงาน มีกิจกรรมการแสดง ของนักเรียน นักศึกษา การแจกของรางวัล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ดำเนินงานโดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รูปภาพทั้งหมด