15 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU )ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. กับ ผู้บริหารสถานประกอบการในญี่ปุ่น 5 แห่ง ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี