วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง คน สำหรับผู้ที่สนใจ อบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาต สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เบอร์โทรศัพท์ 085-748-0004 ไม่เว้นวันหยุดราชการ