ในการจัดการศึกษาควรมุ่งประสานทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติควบคู่กัน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติและหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษานั้นยังไม่ เพียงพอ จึงควรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพ ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนั้นนอกจากจะมุ่งเน้นในการหาประสบการณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์แล้ว นักศึกษายังได้รับโอกาสการฝึก ให้มีนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานอีกด้วย

      ดังนั้น วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัด "โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ " โดยมีท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ได้กล่าวให้โอวาส แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เซน (ZEN) จังหวัดอุดรธานี ได้มาแนะแนวในการฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น โดยมี คุณครูสมมัคร สุพรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้อธิบายแนะแนวแนวทางขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

 

 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

008320
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
145
215
947
5946
2551
5769
8320

Your IP: 52.91.185.49
Wed, 12 Dec 2018 22:52:40 +0000