วันที่ 19 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัด งานมหกรรมเปิดบ้านลานอาชีพ สู่การเรียนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2560 Open House Nh-Tech 2017 โดยมีนายไพโรจน์ อักษรเสือ รองผอ.สพป.เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอัศม์เดช นาคต้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการ แผนกวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกิจกรรรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ 13 รายวิชา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง 

รูปภาพทั้งหมด