วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องออกศูนย์อาชีวะบริการ Fix It Center Thailand 4.0 โดย ออกบริการซ่อม 1. แผนกวิชาช่างยนต์ 2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 3.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการสอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาติ และบ้านหนองแวงตอตั้ง ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง