วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาเล็ก ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจิตติ เมืองโคตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายยุทธพงษ์ แห้วดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และนายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เป็นคณะกรรมการในการเป็นการประเมิน  โดยมีนางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายนิรุตติ์ คำพิชิต หัวหน้างานกิจกรรม ร่วมตอนรับคณะกรรมการ

รูปภาพทั้งหมด