วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีนาย จีรภัทร วรสิงห์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องกล่าวต้อนรับ ท่านประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โครงการ และ นายสมมัคร สุพรม หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยโครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ให้บริการพักรถ โดยตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งบริการด้านอื่น ๆ (บริการพักคน) อาทิ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 ช่วงเวลา 08.30 -00.30 น ณ ตลาดลานทองสแคร์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพทั้งหมด