ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง พร้อมด้วย นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู นักเรียน เข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
รูปภาพทั้งหมด